Skip to main content

Op 1 januari 2024 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Een motie vanuit de Eerste Kamer heeft vooralsnog voor demissionair minister Hugo de Jonge niet geleid tot uitstel. De minister heeft nog wel een brief verstuurd naar de Eerste Kamer, waarin hij aangeeft een half jaar uitstel te verlenen voor verbouw. Dit koninklijk besluit behoeft geen nieuwe wet. NVTB heeft jarenlang gelobbyd voor deze wet en steunt deze dan ook van harte!

De invoering van de Wkb zet onze achterban aan om ervoor te zorgen dat de juiste informatie, steeds meer digitaal, wordt aangeleverd. Daarmee kunnen vergunninghouders laten zien dat ze aan de eisen voldoen. Dit bevordert de kwaliteit van woningen. Daarnaast versnelt het ook de digitalisering in de bouwsector, wat leidt tot lagere kosten, betere milieuprestaties en een snellere realisatie.