Skip to main content
Thema

Kwaliteit en toepassingen

Bedrijven uit de achterban van NVTB leveren hoogwaardige producten die voldoen aan de hoogste normen van kwaliteit en veiligheid. Door samenwerking in het naleven van private en publieke regelgeving en optimalisatie, is de bouwmaterialensector een drijvende kracht voor welvaart en duurzaamheid. De werkgroepen Kwaliteit, Brandveiligheid en Verpakkingen richten zich op verschillende onderwerpen die verband houden met de kwaliteit van bouwproducten en hun toepassingen.

Om de kwaliteit van toegepaste producten te waarborgen, zet NVTB zich in voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld sectorbrede praktijkprotocollen van ISSO. Deze protocollen zijn bedoeld om de juiste beoordeling van productkwaliteit te waarborgen en zo de reputatie van de sector te versterken. Het creëren van een uniform opleverdossier vanuit de WKB is daar een voorbeeld van.

Dit dossier speelt een rol in het vastleggen en overdragen van informatie over de kwaliteit van bouwwerken, wat essentieel is voor het aantoonbaar maken en voldoen aan de gestelde eisen. NVTB is ook actief binnen NEN en andere organisaties die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van de bouw.

Maatschappelijke relevantie

De maatschappelijke relevantie van kwaliteit blijkt vooral als iets voldoet. Een sector die bekend staat om haar uitstekende kwaliteit trekt niet alleen investeerders aan, maar draagt ook bij aan het creëren van veilige en duurzame leefomgevingen voor iedereen. Bovendien versterkt het de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven op internationaal niveau.