Skip to main content

Strategisch Panelleden

Optimale belangenbehartiging vereist kennis over marktontwikkelingen die relevant zijn voor de bouwmaterialenindustrie op de lange termijn. NVTB heeft hiervoor een Strategisch Panel dat bestaat uit bestuurders van (multi)nationale bedrijven die via hun brancheorganisatie zijn aangesloten. Het Strategisch Panel adviseert het Algemeen Bestuur.

Om van gedachten te wisselen over relevante thema’s en om adviezen voor te bereiden komen de leden van het Strategisch Panel vijf keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten is er altijd een belangrijke gastspreker die samen met het panel een actuele discussie voert.

Aart Jan van der Meijden

voorzitter Strategisch Panel en Algemeen Directeur van Pipelife Nederland


Meer weten
over de activiteiten van het Strategisch Panel, de deelnemers en/of de contributie? Neem dan contact op met Niels Ruijter.

Aangesloten bedrijven: