Skip to main content
Thema

Standaardisatie en uniformiteit

De informatiepositie van de bouwmaterialenindustrie (bron van waardevolle gegevens), impliceert een verantwoordelijke rol in het opstellen en delen van die informatie binnen de bouwketen. Het is van belang om standaardisatie zo in te richten binnen de keten, dat digitalisering gefaciliteerd wordt.

Om een actieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van processen en het waarborgen van kwaliteit is uniformiteit nodig voor effectieve informatiestromen en het maakt digitalisering mogelijk binnen de sector. In onze werkgroep Digitalisering is dat het uitgangspunt.

NVTB is ambassadeur van digiGO, een initiatief dat digitale transformatie in de bouwsector stimuleert in het bevorderen van digitalisering. Door uniforme informatiestructuren, gestandaardiseerde opleveringsprocessen en een consistente informatievoorziening gedurende de gehele levenscyclus van bouwwerken, draagt de sector bij aan meer kwaliteit en aan circulariteit.

Dit bevordert de efficiency en zorgt ook voor lagere kosten in de brede bouwketen. Het afsprakenstelsel DSGO vormt het fundament voor een digitaal federatief ecosysteem in de gebouwde omgeving. Door de gemeenschappelijke afspraken ontstaan mogelijkheden voor deelnemers aan het DSGO om daarin veilig, vertrouwd en eenvoudig data te kunnen delen.

Maatschappelijke relevantie

De maatschappelijke relevantie van onze digitaliseringsstrategie kan niet worden onderschat. Een efficiëntere bouwsector betekent niet alleen lagere kosten en kortere doorlooptijden, maar ook een verhoogde veiligheid. Het draagt ook bij aan duurzaamheid en kwaliteit van onze gebouwde omgeving. Digitalisering vormt een belangrijk middel tot het bouwen van een betere toekomst voor ons allemaal.