Skip to main content
Over ons

Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) is belangenbehartiger voor brancheorganisaties binnen de bouwmaterialenindustrie. Wij zijn sinds 1988 actief als koepelorganisatie. Onze missie: het vertegenwoordigen én bevorderen van de gemeenschappelijke belangen van onze leden en achterban.

De sector vertegenwoordigt een zeer groot deel van de industrie en bestaat uit meer dan 1500 ondernemingen, waar zo’n 10.000 mensen werkzaam zijn. Samen verantwoordelijk voor een omzet van ruim 7 miljard euro! Door onze benadering verbinden we leden op diverse actuele thema's, met als doel een sterke positie te creëren voor de bouwmaterialenindustrie. Hierbij streven we naar een eerlijk speelveld voor alle soorten bouwmaterialen. NVTB kan rekenen op de betrokkenheid van meer dan 80 experts uit de achterban, die zich inzetten op het gebied van wet- en regelgeving, circulariteit, digitalisering en kwaliteit.

NVTB, verenigt de bouwmaterialenindustrie

Onze leden

Onze leden zijn brancheorganisaties die zich inzetten voor de belangenbehartiging van diverse bedrijven binnen de bouwmaterialenindustrie. Deze leden zijn vertegenwoordigd in een breed scala aan sectoren, waaronder: rubber- en kunststofbouwproducten, cement- en betonproducten, metaal, zand- en grindproducenten, keramische industrie, minerale wol, isolatiematerialen, kalkzandsteenindustrie en gipsproducenten. Samen vormen deze sectoren een belangrijk onderdeel van de gehele bouwmaterialenindustrie.

Onze rol

Als NVTB ondersteunen we de diverse belangen van onze leden door:

  • belangenbehartiging:
    we lobbyen en pleiten voor beter beleid en wet- en regelgeving
  • kennisdeling:
    we faciliteren kennisuitwisseling en samenwerking tussen onze leden
  • vertegenwoordiging:
    we fungeren als de stem van onze leden in gesprekken met overheden, brancheorganisaties en andere belanghebbenden

Onze visie

Wij streven naar een bloeiende en duurzame bouwsector, waarin hoogwaardige bouwmaterialen een centrale rol spelen in het realiseren van veilige, efficiënte en duurzame bouwprojecten. Samen met onze leden werken we aan een toekomst waarin de Nederlandse bouwmaterialenindustrie erkend wordt als een innovatieve en betrouwbare partner.

Onze thema's

De pijlers van onze gemeenschappelijke belangen zijn gebaseerd op drie thema’s: circulariteit, digitalisering en kwaliteit. Deze thema’s vormen de basis van onze gezamenlijke inspanningen en vormen de leidraad voor vooruitgang, innovatie en duurzaamheid binnen de bouwmaterialenindustrie.