Skip to main content

De bouwmaterialenindustrie kan een belangrijke bijdrage leveren in de verduurzaming van de bouwsector. De realisatie van de verduurzamingsopgaven en klimaatdoelstellingen vragen om de juiste randvoorwaarden. Deze heeft NVTB met deze visie in beeld gebracht.

Daarin achtergronden, randvoorwaarden en uitgangspunten, zoals:
– benader klimaat, milieu, duurzaamheid en circulariteit op wetenschappelijke basis
– voorkom afwenteling van milieueffecten door alle emissies over de gehele levenscyclus van een bouwwerk te beschouwen
– breng milieubelasting van bouwwerken terug en verwar doel niet met de middelen

Met deze visie willen wij de Rijksoverheid, politiek en andere relevante actoren van input voorzien.

Lees hier onze volledige visie verduurzaming bouwsector NVTB.