Skip to main content
Thema

Sneller en betaalbaarder

Een bouwmaterialenindustrie die zich inzet voor duurzaamheid, draagt niet alleen bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk, maar zorgt er door innovaties ook voor dat woningen en infrastructuur sneller gebouwd en betaalbaarder worden.

De sleutel om dit te bereiken ligt in het omarmen van innovatieve technieken en duurzame materialen. Ook het gebruik van gerecyclede materialen, energiezuinige ontwerpen, biobased materialen en modulaire constructiemethoden is van belang. Door slimme keuzes te maken bij elke stap van het bouwproces: productie, planning, ontwerp en bouw, kunnen we zowel de kosten verlagen als de impact op het milieu minimaliseren.

Daarnaast is samenwerking tussen producenten, overheid, ontwerpers, bouwbedrijven en opdrachtgevers van belang. Door gezamenlijk te streven naar duurzame oplossingen kunnen we obstakels overwinnen en innovatieve projecten realiseren die milieuvriendelijk(er) zijn. Binnen de werkgroepen Energie en Binnenklimaat, Milieuprestaties Bouwwerken, Milieueffecten Bouwproducten en Verpakkingen dragen we hier aan bij.

Maatschappelijke relevantie

De maatschappelijke relevantie van bouwen met een geringe impact op het milieu kan niet worden overschat. Het gaat niet alleen om het creëren van comfortabele woningen, maar ook om het beschermen van onze planeet voor toekomstige generaties. Door te investeren in duurzame bouwprocessen investeren we in een leefbare toekomst voor ons allemaal.