Digitalisering speelt in een steeds belangrijkere rol in alle sectoren van onze maatschappij; niet alleen nationaal maar ook internationaal. Digitalisering gaat hand in hand met informatisering, ketenintegratie en grensoverschrijdende invloed. NVTB erkent in haar visie op digitalisering een aantal belangrijke elementen.

Informatiepositie
Digitalisering raakt de belangen van de bouwmaterialenindustrie fundamenteel. De bouwmaterialenindustrie is bronhouder van haar eigen informatie; informatie die haar weg naar de keten moet vinden. Die rol moet ook bij vergaande digitalisering behouden blijven.
 

Op alle niveaus zijn standaardisatie en ‘mass customization’ in ontwikkeling. Digitale informatiestructuren moeten deze beweging beter faciliteren; meer samenhang door minder fragmentatie, is een belangrijke katalysator voor versnelling.

Positie in de keten
De bouwmaterialenindustrie staat als maakindustrie aan de voorkant van de keten en is gebaat bij een betere betrokkenheid in de keten; niet volgend, maar mede leidend. Voorin om slimmere inzet van producten, oplossingen en diensten te borgen en achterin om mede garant te kunnen blijven staan voor kwaliteit; zeker nu in werking treden van de Wkb algemeen wordt gezien als een kwestie van tijd.

Vanuit haar strategie op Digitalisering heeft NVTB 5 opvolgend samenhangende gebieden geidentificeerd waarin de digitaliseringsstrategie tot vooruitgang moet leiden Kernwoord bij alle 5 resultaatgebieden is uniformiteit.

  • Informatie over producten en materialen moet een uniforme structuur krijgen om uitwisselbaarheid te kunnen garanderen.
  • De wijze van oplevering van informatie over geleverde producten en materialen moet uniform zijn; ook ten behoeve van dossiervorming in het kader van de toekomstige Wkb.
  • Informatie over producten en materialen moet uniform zijn in verschillende stadia van bouwwerken (ontwerp, project, beheer, hergebruik of sloop). Daarvoor moet die informatie gekoppeld zijn aan de bouwwerken. Slechts dan kan de informatie circulariteit helpen ondersteunen.
  • Informatie over producten en materialen moeten uniform zijn gedurende de levenscyclus om informatie over veiligheid, garantie en onderhoudshistorie te kunnen (blijven) koppelen.
  • Informatie over toepassingsmogelijkheden van producten en materialen om ontwikkeling van oplossingen en diensten te stimuleren, moet uniform inzichtelijk zijn.

 

 

 

 

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.