Activiteiten 

Het NVTB behartigt de belangen van de toeleveranciers van grondstoffen en producten aan de bouw. Het betreft een breed scala aan producten en materialen: van zand en cement tot staal, kunststof en isolatiematerialen.

Het NVTB richt zich daarbij vooral op:

 • Bieden van een platform voor overleg met de leden.                                      bijeenkomst
 • Monitoren van relevante ontwikkelingen binnen de sector.
 • Informeren van de leden over deze ontwikkelingen.
 • Uitdragen van het verenigingsstandpunt in brede zin.
 • Informeren van beleidsmakers en -bepalers.

Het NVTB bewaakt, begeleidt en beïnvloedt ontwikkelingen die van invloed zijn op de sector zowel nationaal als internationaal ( via Construction Products Europe (CPE). Actuele aandachtsvelden betreffen:

 • Actuele ontwikkelingen waardoor de bouwrealisatie stagneert, zoals de coronacrisis, stikstof en PFAS.
 • Kwaliteit, vooral de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) en de herziening van de Europese bouwproducten richtlijn.
 • Industrialisering en digitalisering, kansrijke initiatieven delen, betrokkenheid Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving en versterken verbanden met borging en duurzaamheid.
 • Duurzaamheid en circulariteit, circulariteit als middel tot duurzaamheid. integratie EPD en MPD, doorlopend verbeteren NMD.
 • Energie en binnenklimaat, Aandacht voor ontwikkelingen in BENG (bepaling van de energieprestatie van gebouwen).
 • Brandveiligheid, aandacht voor brandveiligheid en de rol van de bouwmaterialenindustrie hierin.
 • Milieueffecten Bouwproducten, monitoring van de onwikkelingen op het gebied van milieuregelgeving.
 • Verpakkingen, wijzigingen in wet- en regelgeving monitoren zowel nationaal als internationaal
 • Nationale Omgevingsvisie (NOVI), belangen van de bouwmaterialenindustrie laten doordringen in omgevingsagenda's en regionale uitvoeringsagenda's.
   

Het NVTB-bureau zorgt voor regelmatige nieuwsvoorziening aan leden en relaties via de website en een maandelijkse nieuwsbrief voor leden.

Jaarlijks organiseert het NVTB voor haar leden en relaties een bijzondere bijeenkomst: het Community Event. Hiervoor worden sprekers uitgenodigd met spraakmakende visies op de bouw(toelevering).

NVTB is vertegenwoordigd in het netwerk van stakeholders bouwbreed: met overheden, marktpartijen, nationale instituten en als lid van de Europese koepel (Construction Products Europe).

Twee keer per jaar organiseert NVTB, samen met haar partners, Bouwpoort. NVTB organiseert Bouwpoort samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, NLingenieurs en Duurzaam Gebouwd. Bouwpoort is een van de poorten van Nieuwspoort, het Haagse debatcentrum waar politici, journalisten, overheid en belangenbehartigers samen komen.  Tijdens Bouwpoort ontmoeten en inspireren beleidsmakers, bestuurders, ondernemers en opdrachgevers uit de bouw elkaar en debatteren zij over actuele thema’s in de wereld van bouwen, wonen en bewegen.
  

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.