Grondstof voor ontwikkeling

IJzendoorn, 23 maart 2017 – Zorg voor elkaar en voor de omgeving is de gewoonste zaak bij de Dekker Groep, een familiebedrijf dat al honderd jaar van generatie op generatie actief is in de zand- en grindwinning. ‘Grondstof voor ontwikkeling is ons motto’ vertelt directeur André van den Broek.

‘Bij iedere vraag van een klant, eenmedewerker of bijvoorbeeld een omwonende van onze projecten, bekijken we het onderwerp van zoveel mogelijk kanten om ervoor te zorgen dat we de vraag echt goed begrijpen en of er geen diepere vraag onder zit. Door daar bewust mee om te gaan, ontstaat er een beter beeld op het hogere doel. Door de dialoog aan te gaan met onze stakeholders, zetten we in op het vergroten van eigenaarschap van die stakeholder. We leren over en weer van elkaar en stemmen onze invulling af op de behoefte. Dat noemen wij grondstof voor ontwikkeling’.

‘De Dekker Groep wint industriezand en grind, levert deze bouwstoffen direct - of na verwerking - als betonmortel, afgestemd op de behoefte van onze klanten. Er zijn geologisch gezien ruim voldoende bouwgrondstoffen beschikbaar in Nederland en in Noordwest Europa. De uitdaging is echter deze grondstoffen uit projecten met maatschappelijke meerwaarde op tijd vergund te krijgen. In onze industrie plannen we niet zelden 15-20 jaar vooruit. Als de vergunning is geregeld, is de volgende uitdaging natuurlijk hoe we de bouwstoffen tegen een scherpe prijs bij de klant krijgen’.

Bijvangst

Mooi is dat ‘grondstof voor ontwikkeling’ ook doet beseffen dat zand- en grindwinning lang niet altijd de directe aanleiding is voor activiteiten. Zand en grind komt bijvoorbeeld massaal vrij bij het waterveilig maken van Nederland. Denk aan het megaproject Ruimte voor de Rivier waarbij op meer dan dertig locaties in Nederland zand en grind bijvangst zijn bij het veiliger en aantrekkelijker maken van het rivierengebied. ‘Zand- en grindwinning gaan altijd hand in hand met landschapsontwikkeling. Hiermee dragen we bij aan maatschappelijke doelen zoals bijvoorbeeld waterveiligheid, natuurontwikkelingen en recreatie’.

 ‘Wij zijn als familie voorstander van circulair bouwen. Hergebruik van materialen is naar mijn idee een natuurlijke beweging, al sinds het ontstaan van onze planeet. Na de industrialisatie zijn we het besef kwijt geraakt van wat er nodig is aan grondstoffen voor onze dagelijkse behoeften. We zijn hergebruik verleerd tenzij er economische prikkels zijn. Bewustwording en het nemen van verantwoordelijkheid zal ons helpen om weer van nature te hergebruiken. De wens, de klant en de toegepaste technieken en -producten zullen bepalen op welke wijze en in welke hoeveelheden materialen hergebruikt kunnen en zullen worden’.

Natuurontwikkeling

‘Door het ontwikkelen van natuur en landschappen draagt Dekker bij aan de kentering van het verlies van biodiversiteit. Voorbeelden van onze bijdrage zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van natuurgebieden waarbij landbouwgrond wordt omgezet in natuur. In deze natuurgebieden krijgen spontane vegetatieontwikkeling, vernatting en jaarrondbegrazing meer ruimte. Of bijvoorbeeld de terugkeer van zand en grindmilieus. Deze voedselarme gronden zijn goed voor pioniersvegetaties. Een ander voorbeeld is de terugkeer van (stromende) nevengeulen en ooibossen. Natuurlijk kapitaal staat hoog op onze agenda. We hebben het Den Haag een Business Akkoord over Natuurlijk Kapitaal ondertekend. Onze volgende stap is het rapporteren over de positieve bijdrage van onze projecten aan natuurontwikkeling’.

‘We leveren niet alleen zand en grind, maar ook waterveiligheid, recreatiemogelijkheden en natuurontwikkeling. Politiek Den Haag zou zich meer bewust mogen zijn van die maatschappelijke meerwaarde welke wij met onze projecten leveren. Elk bedrijf heeft zijn verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland. Wij zien het als onze taak om zo duurzaam en verantwoord mogelijk te opereren. Zo stappen we de komende jaren over op elektrisch aangedreven motoren en walstroom, waardoor onze CO2 uitstoot sterk zal afnemen. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie. Zo kunnen we als bouwindustrie actief bijdragen aan de energietransitie’.

Het hoofdkantoor van de Dekker Groep is gevestigd in IJzendoorn, een dorp aan de Waal in Gelderland. De Dekker Groep produceert zand en grind, ontwikkelt landschappen, levert bouwgrondstoffen voor de markt, is handelaar en logistieke dienstverlener en producent van betonmortel. De Dekker Groep is actief in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Er werken ongeveer 200 mensen bij de Dekker Groep. De jaaromzet ligt op zo’n 90 miljoen euro.

Meer informatie: www.dekkergroep.nl