Naar een nieuwe woningnood

Direct gevolg van de heffing is dat de nieuwbouw door corporaties als gevolg van de heffing is gehalveerd. Meteen na de eerste berichten over de heffing konden toeleveranciers en bouwers gaan schrappen in de orderportefeuille voor 2014 en 2015. Zoals het er nu naar uitziet zakt de woningnieuwbouwproductie in 2014 naar een nieuw dieptepunt van rond de 25-30.000 woningen. Zeker 3 miljard euro aan investeringen in woningbouw is al geschrapt.

Het NVTB vindt het kortzichtig en onverantwoord dat de Verhuurdersheffing wordt doorgevoerd. Het wordt voor steeds meer mensen onmogelijk om een goede en betaalbare woning te vinden. De Nederlandse maakindustrie en de bouwbedrijven worden onnodig zwaar getroffen door de heffing die de crisis verergert, waardoor nog meer mensen hun baan verliezen, de huur of hypotheek niet meer kunnen betalen en waardoor het begrotingstekort van de overheid weer oploopt. De Woonbond heeft inmiddels een meldpunt geopend. Staan we aan de vooravond van een nieuwe woningnood?