Smaller Default Larger

Naar een nieuwe woningnood

Direct gevolg van de heffing is dat de nieuwbouw door corporaties als gevolg van de heffing is gehalveerd. Meteen na de eerste berichten over de heffing konden toeleveranciers en bouwers gaan schrappen in de orderportefeuille voor 2014 en 2015. Zoals het er nu naar uitziet zakt de woningnieuwbouwproductie in 2014 naar een nieuw dieptepunt van rond de 25-30.000 woningen. Zeker 3 miljard euro aan investeringen in woningbouw is al geschrapt.

Het NVTB vindt het kortzichtig en onverantwoord dat de Verhuurdersheffing wordt doorgevoerd. Het wordt voor steeds meer mensen onmogelijk om een goede en betaalbare woning te vinden. De Nederlandse maakindustrie en de bouwbedrijven worden onnodig zwaar getroffen door de heffing die de crisis verergert, waardoor nog meer mensen hun baan verliezen, de huur of hypotheek niet meer kunnen betalen en waardoor het begrotingstekort van de overheid weer oploopt. De Woonbond heeft inmiddels een meldpunt geopend. Staan we aan de vooravond van een nieuwe woningnood?

Agenda

 

   

Dinsdag 3 december was er weer een nieuwe editie van 
Bouwpoort in Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens de druk-
bezochte bijeenkomst zijn sprekers en deelnemers, onder 
leiding van dagvoorzitter Marnix Norder, in gesprek gegaan
over versnellen en opschalen in de bouwsector.

Lees meer >>

    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Woningnood als verdienmodel

Er is woningnood of op z’n minst schaarste aan betaalbare woonruimte. Schaarste werkt prijsopdrijvend en lokt creatieve oplossingen uit. Bij woningkoop was dat vroeger economisch eigendom, tegenwoordig is het ‘ground as a service’. Lees mee: ‘jij koopt de stenen, met een hypotheek, en wij kopen de grond. Het geeft lagere maandlasten en je kunt je een iets duurder huis veroorloven’. Wordt dure nieuwbouw voor woonconsumenten betaalbaarder als het anderen een verdienmodel oplevert? Wie houdt toezicht?

Lees meer...

Het recht om uit te dagen

Het is de eerste volle werkweek van een nieuw jaar, de tijd van nieuwjaarsrecepties met nieuwjaarstoespraken. Er wordt gedronken op vertrouwen in de toekomst en de stevige uitdagingen in het verschiet. Het wetsvoorstel om uit te mogen dagen geeft daaraan onverwacht perspectief.

Lees meer...