Green Deal GWW: samen voor duurzaam

Utrecht 10 juni 2013

Meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget. Dit zijn enkele van de doelen van de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw die op 10 juni 2013 door de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Defensie, ProRail, Rijkswaterstaat en zeventien andere partijen, waaronder het NVTB, is ondertekend.

Met deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, water- en wegenbouwsector versneld. Het is een gezamenlijk initiatief van zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als kennisinstellingen. Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld: ‘op deze manier worden de kansen voor duurzaam inkopen beter benut. Ik roep dan ook overheden en bedrijven op het voorbeeld van deze Green Deal te volgen en ook dergelijke initiatieven te nemen’. Bij de Green Deal wordt gewerkt met de Aanpak Duurzaam GWW, een werkwijze die op alle fases in een aanbestedingsproces ingrijpt en ruimte biedt aan duurzame innovatie. Het is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten concreet te maken en biedt hulpmiddelen om in alle fasen van het proces de ambitie op het gebied van duurzaamheid te formuleren en te realiseren (www.aanpakduurzaamgww.nl).

Directeur Peter Fraanje van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw: ‘duurzaam en innovatief aanbesteden biedt goede kansen voor de Nederlandse bouwtoelevering. Het NVTB wil graag op prestaties worden uitgedaagd’. In de Groene Deal GWW heeft het NVTB ook toegezegd zich te zullen inspannen voor goede milieudata uit de Nationale Milieu Database ten behoeve van onder meer de CO2-ladder.

De Green Deal GWW is door de volgende partijen ondertekend: Aannemersfederatie Nederland, Bouwend Nederland, CROW, FME-CWM, Gemeente Molenwaard, Gemeente Rotterdam, Koninklijke Metaalunie, Ministerie van Defensie, Dienst Vastgoed, Ministerie van EZ/DLG, Ministerie van IenM, Rijkswaterstaat, MKB Infra, NLingenieurs, Nederlands Verbond Toelevering Bouw, ProRail, Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Provincie Utrecht, Railforum Nederland, Stichting SBRCURnet, Uneto-VNI, Unie van Waterschappen. Er zijn nog meer opdrachtgevers die tot deze Green Deal willen toetreden. Daarom wordt er in het najaar van 2013 een tweede ondertekeningsronde gehouden. Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van opdrachtgevers, opdrachtnemers en enkele kennisinstellingen (www.duurzaamgwww.nl).