Smaller Default Larger

Green Deal GWW: samen voor duurzaam

Utrecht 10 juni 2013

Meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget. Dit zijn enkele van de doelen van de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw die op 10 juni 2013 door de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Defensie, ProRail, Rijkswaterstaat en zeventien andere partijen, waaronder het NVTB, is ondertekend.

Met deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, water- en wegenbouwsector versneld. Het is een gezamenlijk initiatief van zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als kennisinstellingen. Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld: ‘op deze manier worden de kansen voor duurzaam inkopen beter benut. Ik roep dan ook overheden en bedrijven op het voorbeeld van deze Green Deal te volgen en ook dergelijke initiatieven te nemen’. Bij de Green Deal wordt gewerkt met de Aanpak Duurzaam GWW, een werkwijze die op alle fases in een aanbestedingsproces ingrijpt en ruimte biedt aan duurzame innovatie. Het is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten concreet te maken en biedt hulpmiddelen om in alle fasen van het proces de ambitie op het gebied van duurzaamheid te formuleren en te realiseren (www.aanpakduurzaamgww.nl).

Directeur Peter Fraanje van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw: ‘duurzaam en innovatief aanbesteden biedt goede kansen voor de Nederlandse bouwtoelevering. Het NVTB wil graag op prestaties worden uitgedaagd’. In de Groene Deal GWW heeft het NVTB ook toegezegd zich te zullen inspannen voor goede milieudata uit de Nationale Milieu Database ten behoeve van onder meer de CO2-ladder.

De Green Deal GWW is door de volgende partijen ondertekend: Aannemersfederatie Nederland, Bouwend Nederland, CROW, FME-CWM, Gemeente Molenwaard, Gemeente Rotterdam, Koninklijke Metaalunie, Ministerie van Defensie, Dienst Vastgoed, Ministerie van EZ/DLG, Ministerie van IenM, Rijkswaterstaat, MKB Infra, NLingenieurs, Nederlands Verbond Toelevering Bouw, ProRail, Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Provincie Utrecht, Railforum Nederland, Stichting SBRCURnet, Uneto-VNI, Unie van Waterschappen. Er zijn nog meer opdrachtgevers die tot deze Green Deal willen toetreden. Daarom wordt er in het najaar van 2013 een tweede ondertekeningsronde gehouden. Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van opdrachtgevers, opdrachtnemers en enkele kennisinstellingen (www.duurzaamgwww.nl).

Agenda

 

   

Dinsdag 3 december was er weer een nieuwe editie van 
Bouwpoort in Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens de druk-
bezochte bijeenkomst zijn sprekers en deelnemers, onder 
leiding van dagvoorzitter Marnix Norder, in gesprek gegaan
over versnellen en opschalen in de bouwsector.

Lees meer >>

    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Woningnood als verdienmodel

Er is woningnood of op z’n minst schaarste aan betaalbare woonruimte. Schaarste werkt prijsopdrijvend en lokt creatieve oplossingen uit. Bij woningkoop was dat vroeger economisch eigendom, tegenwoordig is het ‘ground as a service’. Lees mee: ‘jij koopt de stenen, met een hypotheek, en wij kopen de grond. Het geeft lagere maandlasten en je kunt je een iets duurder huis veroorloven’. Wordt dure nieuwbouw voor woonconsumenten betaalbaarder als het anderen een verdienmodel oplevert? Wie houdt toezicht?

Lees meer...

Het recht om uit te dagen

Het is de eerste volle werkweek van een nieuw jaar, de tijd van nieuwjaarsrecepties met nieuwjaarstoespraken. Er wordt gedronken op vertrouwen in de toekomst en de stevige uitdagingen in het verschiet. Het wetsvoorstel om uit te mogen dagen geeft daaraan onverwacht perspectief.

Lees meer...