Smaller Default Larger

Green Deal GWW: samen voor duurzaam

Utrecht 10 juni 2013

Meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget. Dit zijn enkele van de doelen van de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw die op 10 juni 2013 door de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Defensie, ProRail, Rijkswaterstaat en zeventien andere partijen, waaronder het NVTB, is ondertekend.

Met deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, water- en wegenbouwsector versneld. Het is een gezamenlijk initiatief van zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als kennisinstellingen. Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld: ‘op deze manier worden de kansen voor duurzaam inkopen beter benut. Ik roep dan ook overheden en bedrijven op het voorbeeld van deze Green Deal te volgen en ook dergelijke initiatieven te nemen’. Bij de Green Deal wordt gewerkt met de Aanpak Duurzaam GWW, een werkwijze die op alle fases in een aanbestedingsproces ingrijpt en ruimte biedt aan duurzame innovatie. Het is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten concreet te maken en biedt hulpmiddelen om in alle fasen van het proces de ambitie op het gebied van duurzaamheid te formuleren en te realiseren (www.aanpakduurzaamgww.nl).

Directeur Peter Fraanje van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw: ‘duurzaam en innovatief aanbesteden biedt goede kansen voor de Nederlandse bouwtoelevering. Het NVTB wil graag op prestaties worden uitgedaagd’. In de Groene Deal GWW heeft het NVTB ook toegezegd zich te zullen inspannen voor goede milieudata uit de Nationale Milieu Database ten behoeve van onder meer de CO2-ladder.

De Green Deal GWW is door de volgende partijen ondertekend: Aannemersfederatie Nederland, Bouwend Nederland, CROW, FME-CWM, Gemeente Molenwaard, Gemeente Rotterdam, Koninklijke Metaalunie, Ministerie van Defensie, Dienst Vastgoed, Ministerie van EZ/DLG, Ministerie van IenM, Rijkswaterstaat, MKB Infra, NLingenieurs, Nederlands Verbond Toelevering Bouw, ProRail, Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Provincie Utrecht, Railforum Nederland, Stichting SBRCURnet, Uneto-VNI, Unie van Waterschappen. Er zijn nog meer opdrachtgevers die tot deze Green Deal willen toetreden. Daarom wordt er in het najaar van 2013 een tweede ondertekeningsronde gehouden. Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van opdrachtgevers, opdrachtnemers en enkele kennisinstellingen (www.duurzaamgwww.nl).

Agenda

 

   

Dinsdag 1 december staat de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Wij hopen volgend jaar weer een Bouwpoort te kunnen organiseren en houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Merkenrecht helpt materiaalidentiteit

Maak of namaak? Regelmatig leiden opgaven tot verduurzaming en circulariteit tot een materiaal- of productinnovatie die door de naam (of vorm!) aanleunt tegen een bekend bouwmateriaal. Denk aan de ongebakken baksteen (euh?), grasbeton, houtgraniet of plexiglas. Biedt het merkenrecht mogelijkheden tot behoud van materiaalidentiteit?

Lees meer...

Streekeigen bouwproducten

Het is vakantietijd. Door corona geen reis naar buitenlandse oorden maar een feest van binnenlandse verrassingen. Randstedeling raken verdwaald in het Achterhoekse coulissenlandschap; provincialen verdraaien de nek op Amsterdamse grachten. Bij de borrel passeert Hollandse Geitenkaas, zo nodig met een Oude-Lambiek. Anderen gaan de klus in eigen huis aan. Er is behoefte aan Waaltjes, de Oude Holle of inlands eiken. Verdienen ook bouwproducten een beschermde herkomstaanduiding?

Lees meer...