Smaller Default Larger

Blok enthousiast over renovatie 100.000 woningen

Politiek: Thomas van Belzen

Den Haag - Minister Blok (wonen) is enthousiast over de green deal die vier grote bouwbedrijven en corporaties voor ogen hebben. Dat liet hij gisterenavond weten tijdens Bouwpoort, een tweejaarlijkse netwerkbijeenkomst in Den Haag.

De plannenmakers willen 100.000 woningen energienotaloos verduurzamen. De energierekening van huurders willen ze inzetten om energiebesparende maatregelen te treffen. Om dat mogelijk te maken moet minister Blok de huurregels oprekken. Of hij dat gaat doen is onduidelijk. “Maar ik ga mijn uiterste best doen om dit mogelijk te maken. Ik ben ontzettend enthousiast over dit soort plannen.” Blok riep bouwers en toeleveranciers op met ideeën te komen. “We hebben een energiebesparingfonds van 150 miljoen euro. Zorg ervoor dat dit met een goede propositie echt gaat lopen.” Coen van Oostrom, topman van ontwikkelaar OVG riep Blok op met een visie te komen die de verduurzaming van de gebouwde omgeving echt verder helpt. “Ik mis een helder verhaal over hoe Nederland er over tien jaar uit moet zien. Hoe ziet de nieuwe generatie woningen eruit? Hoe ziet de toekomstige stad eruit? Een dergelijke aanpak vereist bestuurlijke eenvoud. We polderen te veel. Het is prettig als iemand de baas is.” Blok was het niet met Van Oostrom eens. “Als ik het mezelf makkelijk wil maken als minister dan kom ik met een toekomstvisie. We leverden de afgelopen jaren visies in grote hoeveelheden. Minister Donner kwam met een Woonvisie en vele anderen gingen hem voor. Je moet een visie hebben bij concrete maatregelen.” Van Oostrom vindt dat alle Nederlandse woningen voor 2025 moeten zijn verduurzaamd. De minister deelt die ambitie.

Cobouw, 19 april 2013

Agenda

 

   

Dinsdag 9 juni stond de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Afhankelijk van de maatregelen proberen wij Bouwpoort in het najaar alsnog te laten plaatsvinden. Wij houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Ne bis in idem in het klimaatbeleid

Eind mei eindigde de internet-consultatie over het Wetsvoorstel CO2-heffing. Deze voorziet in een heffing op de CO2-uitstoot door 284 industriële bedrijven waaronder die voor bouwmateriaal. De nationale heffing moet bedrijven prikkelen tot verduurzaming en komt naast een Europees emissiehandelssysteem met eenzelfde doel en identieke grondslag: de CO2-uitstoot. Is het redelijk om hetzelfde milieufeit dubbel te belasten?

Lees meer...

Sprookje over behoorlijk bestuur

 Er was eens een Natura2000 Beheerplan, een ruimtelijk planfiguur voor gebiedsgericht (natuur-)beleid. Over dit beheerplan werd al sinds 2008 héééél goed nagedacht door belanghebbenden en provincieambtenaren samen. 

Lees meer...