Investeer een miljard in duurzame woningbouw

Amsterdam, 31 januari 2013

 

Taco van de Hoek heeft op de nieuwjaarsbijeenkomst van het EIB gepleit voor een injectie van één miljard om de woningbouw - de motor van onze economie - weer op gang te krijgen. Het NVTB steunt deze oproep. Met alleen hervormen, bezuinigen en risico’s minimaliseren krijg je de economie niet op gang. De directeur van het Economisch Instituut Bouwnijverheid liet op de nieuwjaarsbijeenkomst aan de hand van prognoses op basis van aangevraagde vergunningen en onder handen werk zien dat in 2013 en 2014 geen herstel is te verwachten, integendeel de bouwproductie zal nog verder afnemen.

 

De ophanden zijnde verhuurdersheffing heeft nieuwe onduidelijkheid met zich meegebracht en is de doodsteek voor investeringsplannen van de corporaties. Uit het hele land komen berichten binnen dat corporaties hun plannen voor renovatie en vernieuwbouw (slopen en nieuw bouwen) in de koelkast hebben gezet of zelfs afstellen. Ook onderhoud wordt uitgesteld. Door de aanhoudende bouwcrisis is het belang van de corporaties voor de woningnieuwbouw sterk toegenomen: meer dan 60% van de naar schatting 40.000 woningen die gereed zijn gekomen in 2012 is in opdracht van een corporatie gebouwd. De plannen van het kabinet om de corporaties ondergeschikt te maken aan gemeenten is een recept voor jaren stilstand. Dit heeft directe en zeer ingrijpende gevolgen voor de bouwtoeleverende industrie.