Smaller Default Larger

Investeer een miljard in duurzame woningbouw

Amsterdam, 31 januari 2013

 

Taco van de Hoek heeft op de nieuwjaarsbijeenkomst van het EIB gepleit voor een injectie van één miljard om de woningbouw - de motor van onze economie - weer op gang te krijgen. Het NVTB steunt deze oproep. Met alleen hervormen, bezuinigen en risico’s minimaliseren krijg je de economie niet op gang. De directeur van het Economisch Instituut Bouwnijverheid liet op de nieuwjaarsbijeenkomst aan de hand van prognoses op basis van aangevraagde vergunningen en onder handen werk zien dat in 2013 en 2014 geen herstel is te verwachten, integendeel de bouwproductie zal nog verder afnemen.

 

De ophanden zijnde verhuurdersheffing heeft nieuwe onduidelijkheid met zich meegebracht en is de doodsteek voor investeringsplannen van de corporaties. Uit het hele land komen berichten binnen dat corporaties hun plannen voor renovatie en vernieuwbouw (slopen en nieuw bouwen) in de koelkast hebben gezet of zelfs afstellen. Ook onderhoud wordt uitgesteld. Door de aanhoudende bouwcrisis is het belang van de corporaties voor de woningnieuwbouw sterk toegenomen: meer dan 60% van de naar schatting 40.000 woningen die gereed zijn gekomen in 2012 is in opdracht van een corporatie gebouwd. De plannen van het kabinet om de corporaties ondergeschikt te maken aan gemeenten is een recept voor jaren stilstand. Dit heeft directe en zeer ingrijpende gevolgen voor de bouwtoeleverende industrie.

Agenda

 

   

Dinsdag 3 december was er weer een nieuwe editie van 
Bouwpoort in Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens de druk-
bezochte bijeenkomst zijn sprekers en deelnemers, onder 
leiding van dagvoorzitter Marnix Norder, in gesprek gegaan
over versnellen en opschalen in de bouwsector.

Lees meer >>

    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Het recht om uit te dagen

Het is de eerste volle werkweek van een nieuw jaar, de tijd van nieuwjaarsrecepties met nieuwjaarstoespraken. Er wordt gedronken op vertrouwen in de toekomst en de stevige uitdagingen in het verschiet. Het wetsvoorstel om uit te mogen dagen geeft daaraan onverwacht perspectief.

Lees meer...

Land in de knel

Het is een dikke week na de stikstofbrief van het Kabinet. Geen deugdelijk juridisch raamwerk om de stikstofcrisis finaal op te lossen. Wel alvast drie maatregelen die ‘stikstofruimte’ opleveren: snelheidsverlaging, voermaatregelen en een saneringsregeling varkenshouderij. Zijn deze maatregelen passend en houdbaar binnen de Vogel- (soorten) en Habitat (leefgebieden)richtlijn, basis voor het nationale Natura2000 natuurbeleid?

Lees meer...