Smaller Default Larger

Woningnood als verdienmodel

Er is woningnood of op z’n minst schaarste aan betaalbare woonruimte. Schaarste werkt prijsopdrijvend en lokt creatieve oplossingen uit. Bij woningkoop was dat vroeger economisch eigendom, tegenwoordig is het ‘ground as a service’. Lees mee: ‘jij koopt de stenen, met een hypotheek, en wij kopen de grond. Het geeft lagere maandlasten en je kunt je een iets duurder huis veroorloven’. Wordt dure nieuwbouw voor woonconsumenten betaalbaarder als het anderen een verdienmodel oplevert? Wie houdt toezicht?

De aanbieder adverteert niet met verhuur van de grond. Huur is een zwak, persoonlijk recht. Bovendien zou de (te bouwen) woning door natrekking eigendom van de grondeigenaar worden. Neen, de constructie werkt met (eeuwigdurende) erfpacht. Dat is een sterk, zakelijk gebruiksrecht. Tegen iedereen in te roepen. Erfpacht geeft een periodieke betalingsplicht (canon) voor het gebruik van de grond. Deze betaling is steeds terugkerend, óók als de hypotheek op de woning eenmaal is afgelost. Maar dat terzijde.

Woningen ‘op’ erfpacht komen vaak voor, denk aan Amsterdam en Utrecht. De erfverpachter is een publieke organisatie. Die kan niet failliet gaan en verhandelt evenmin erfpachtrechten. In het hier bedoelde geval is de erfverpachter echter een private stichting. Die kan wél failliet gaan. Belangrijker is dat de erf-verpachtende stichting een beleggingsfonds is. Het koopt grond, vererfpacht het aan woningstarters en kan met deze ‘asset’ speculeren. Het fonds is onderdeel van een onder buitenlands financieel toezicht staande vermogensbeheerder, opgezet door ’Europese pensioenfondsen en gekwalificeerde beleggers’’. De uitvoering is bij een fintech-bedrijf. Dat zijn jonge, technologie-gedreven start ups met digitale platforms voor innovatieve financiële concepten. Deze bedrijven missen een bewezen historie of toekomst, waar eigen woningbezitters zich al snel tientallen jaren aan een woning (en hypotheek!) committeren.

In 2018 liet Minister Ollongren weten dat op (private) erfpachtconstructies geen AFM- of ACM-toezicht rust.: ‘’Erfpacht is wel een complexe juridische constructie, maar geen (complex) financieel product’’. Bovendien vond zij onwenselijk dat particuliere erfverpachters dan als financiële ondernemingen worden aangemerkt. Blijft dit standpunt verstandig? Als fintechs en (buitenlandse) beleggingsfondsen zich met individueel particulier woningbezit gaan aanmoeien, moeten alarmbellen gaan rinkelen.

Mr Ewald L.J. van Hal
Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

 

Agenda

 

   

Dinsdag 1 december staat de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Wij hopen volgend jaar weer een Bouwpoort te kunnen organiseren en houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Merkenrecht helpt materiaalidentiteit

Maak of namaak? Regelmatig leiden opgaven tot verduurzaming en circulariteit tot een materiaal- of productinnovatie die door de naam (of vorm!) aanleunt tegen een bekend bouwmateriaal. Denk aan de ongebakken baksteen (euh?), grasbeton, houtgraniet of plexiglas. Biedt het merkenrecht mogelijkheden tot behoud van materiaalidentiteit?

Lees meer...

Streekeigen bouwproducten

Het is vakantietijd. Door corona geen reis naar buitenlandse oorden maar een feest van binnenlandse verrassingen. Randstedeling raken verdwaald in het Achterhoekse coulissenlandschap; provincialen verdraaien de nek op Amsterdamse grachten. Bij de borrel passeert Hollandse Geitenkaas, zo nodig met een Oude-Lambiek. Anderen gaan de klus in eigen huis aan. Er is behoefte aan Waaltjes, de Oude Holle of inlands eiken. Verdienen ook bouwproducten een beschermde herkomstaanduiding?