Smaller Default Larger

Tegelgesteggel

Eerst maar eens het juridische kader. Lagere overheden zoals gemeenten zijn bevoegd om ongewenst gedrag bestuurlijk te sanctioneren. De instrumenten verschillen, al naar gelang het bestraffing of herstel in de oude toestand betreft. Een bestuurlijke geldboete is gericht op straf ofwel het toevoegen van leed. Een herstelsanctie is gericht op het geheel of deels ongedaan maken van een onrechtmatige situatie, het beperken van de gevolgen daarvan of het voorkomen van herhaling. Het wettelijk Instrumentarium is de last onder dwangsom of, bij spoedeisendheid, bestuursdwang.

In alle gevallen gelden er randvoorwaarden voor toepassing van de bevoegdheid. Zo brengt art. 3:4 Awb het verbod op willekeur mee. Verder geldt het evenredigheidsbeginsel: uitgangspunt is handhaving, maar er moet ook worden bekeken of de onrechtmatige situatie kan worden gelegaliseerd. Tenslotte geldt, dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. 

De gemeente Den Haag is op grond van de Gemeentewet en de eigen verordeningen (APV) bevoegd om een geldboete op te leggen bij overtreding van het verbod tot ‘’het aanleggen, beschadigen opbreken en veranderen van een weg’’. De gemeente kan ook een last onder dwangsom opleggen. In dit geval deed de gemeente beide. En hoewel de stoute burgeres de stoeptegel snel teruglegde, bleef het boompje staan. Dus kwam de gemeente nog eens voor het innen van de last.

Bizar is dat de gemeente Den Haag ook Operatie Steenbreek omarmt. Het betekent samen met burgers de tuinen, straten en pleinen van de stad groener maken: ‘tegel eruit, plantje erin’. Deze ambitie tot verduurzaming had juist hier moeten prevaleren boven een diepgewortelde (!) reflex tot handhaving.

Ewald L.J. van Hal, Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

Agenda

 

   

Dinsdag 3 december was er weer een nieuwe editie van 
Bouwpoort in Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens de druk-
bezochte bijeenkomst zijn sprekers en deelnemers, onder 
leiding van dagvoorzitter Marnix Norder, in gesprek gegaan
over versnellen en opschalen in de bouwsector.

Lees meer >>

    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Het recht om uit te dagen

Het is de eerste volle werkweek van een nieuw jaar, de tijd van nieuwjaarsrecepties met nieuwjaarstoespraken. Er wordt gedronken op vertrouwen in de toekomst en de stevige uitdagingen in het verschiet. Het wetsvoorstel om uit te mogen dagen geeft daaraan onverwacht perspectief.

Lees meer...

Land in de knel

Het is een dikke week na de stikstofbrief van het Kabinet. Geen deugdelijk juridisch raamwerk om de stikstofcrisis finaal op te lossen. Wel alvast drie maatregelen die ‘stikstofruimte’ opleveren: snelheidsverlaging, voermaatregelen en een saneringsregeling varkenshouderij. Zijn deze maatregelen passend en houdbaar binnen de Vogel- (soorten) en Habitat (leefgebieden)richtlijn, basis voor het nationale Natura2000 natuurbeleid?

Lees meer...