Smaller Default Larger

CE in een Circulaire Economie


In een circulaire economie wordt niets weggegooid: bij sloop vrijkomende bouwproducten worden hergebruikt of zijn grondstof voor nieuwe. Dit ideaal leidt tot nieuw denken, anders doen maar plaatst ook bestaande regels in een ander daglicht. Neem de CE-markering van bouwproducten. Nieuwe en gebruikte verdienen daarin gelijkwaardig behandelt.

CE (Conformité Européenne) is in de basis bedoeld voor nieuwe producten, communiceert dat deze voldoen aan Europese eisen en daarom binnen de EU vrij verhandeld mogen worden. Bouwproducten zijn vaak geen eindproduct, zodat de Europese wetgever hiervoor een rechtstreeks werkende Europese CE-verordening opstelde (CPR). Deze zet focus op de (technische) prestaties die essentieel zijn om met dat bouwproduct een veilig en gezond gebouw te maken. Welke prestatie dat concreet zijn, en hoe daarop moet worden getoetst, wordt bepaald door de betreffende Europees geharmoniseerde productnorm. Na toetsing mag het bouwproduct in het handelsverkeer worden gebracht, mits blijvend vergezeld van het CE logo en bijhorende Prestatieverklaring. Nagedacht wordt nog hoe en welke milieurelevante productinformatie bij dit strak ingeregelde CE-stelsel kan worden betrokken.

Kent een bouwproduct géén Europees geharmoniseerde productnorm met bijhorende testmethoden dan is er een alternatief. Het bouwproduct ondergaat een European Technical Assessment (ETA) met als referentie een door de Europese ETA-organisatie (EOTA) en fabrikant gezamenlijk vastgesteld toetsingskader. Dat is niet erg transparant maar geeft wel een CE-logo met prestatieverklaring. Ook EOTA denkt na over de beste manier om milieurelevante productinformatie in het assessment te betrekken en koos voor EN 15804. Deze verkeert nog in een conceptfase maar hanteert duidelijke LCA-indicatoren.

Onder invloed van een groeiende circulaire bouweconomie wordt de ETA-route ondertussen ook en steeds vaker gevolgd voor CE-markering van her te gebruiken bouwproducten. Logisch, want daar zijn Europees geharmoniseerde productnormen niet voor ontwikkeld. Hiermee wint de ETA-route feitelijk aan gezag (en lijkt overigens de keuze voor milieurelevante productinformatie conform EN 15804 de facto gemaakt). Vraag is of het systeem van CE-markering voor nieuwe en voor gebruikte bouwproducten wel echt onderling gelijkwaardig is en voldoende bijdraagt aan gezonde en veilige gebouwen. Oók in een circulaire economie verdienen alle bouwproducten een gelijk speelveld!

Ewald van Hal is bestuurslid van NVTB

Agenda

 

   

Dinsdag 3 december was er weer een nieuwe editie van 
Bouwpoort in Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens de druk-
bezochte bijeenkomst zijn sprekers en deelnemers, onder 
leiding van dagvoorzitter Marnix Norder, in gesprek gegaan
over versnellen en opschalen in de bouwsector.

Lees meer >>

    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Woningnood als verdienmodel

Er is woningnood of op z’n minst schaarste aan betaalbare woonruimte. Schaarste werkt prijsopdrijvend en lokt creatieve oplossingen uit. Bij woningkoop was dat vroeger economisch eigendom, tegenwoordig is het ‘ground as a service’. Lees mee: ‘jij koopt de stenen, met een hypotheek, en wij kopen de grond. Het geeft lagere maandlasten en je kunt je een iets duurder huis veroorloven’. Wordt dure nieuwbouw voor woonconsumenten betaalbaarder als het anderen een verdienmodel oplevert? Wie houdt toezicht?

Lees meer...

Het recht om uit te dagen

Het is de eerste volle werkweek van een nieuw jaar, de tijd van nieuwjaarsrecepties met nieuwjaarstoespraken. Er wordt gedronken op vertrouwen in de toekomst en de stevige uitdagingen in het verschiet. Het wetsvoorstel om uit te mogen dagen geeft daaraan onverwacht perspectief.

Lees meer...