Smaller Default Larger

Wat is goed straatwerk?

Juristen gedijen (goed!) bij dit soort open normen maar voor opdrachtgevers en opdrachtnemers is dat anders. Zij hechten vooral belang aan duidelijkheid vooraf over dat wat achteraf kan worden verwacht. De bestratingketen pakte de handschoen op en ontwikkelde eind 2014 de Beoordelingsrichtlijn 9334 'Straatwerk'.

Essentie is dat bestratingbedrijven zich op de BRL kunnen laten certificeren (door KOMO) en daarmee het straatwerk onder externe kwaliteitsborging uitvoeren. Voorts borgt de BRL Straatwerk het proces en is het eindresultaat duidelijk uit vooraf bekende criteria.

BRL biedt zekerheid …
Een prima verhaal dus, maar de eerste evaluaties leren dat de BRL 9334 nog onvoldoende bekend is. Dat is jammer, want de BRL 9334 biedt opdrachtgevers én opdrachtnemers veel meerwaarde bij opdrachten tot 'het aanbrengen van elementverhardingen, inclusief fundering, en de aansluiting op gebouwen, verkeersbordpalen en straatmeubilair'.

Is de BRL op het werk van toepassing verklaard dan is vooraf duidelijk dat het straatwerk achteraf in overeenstemming is met de in de BRL vastgelegde productspecificaties maar ook dat het is uitgevoerd in overeenstemming met de in de BRL vastgelegde processpecificaties. Dit biedt volop zekerheid over het toegepaste materiaal, de fundering, de voegbreedte en opsluitingen maar ook over de planning: van offerte tot kwaliteitsplan en van straatwerkplan tot opleverdocument.

… en een heldere toedeling van verantwoordelijkheden
Zeer aansprekend is dat toepasselijkheid van de BRL 9334 leidt tot een heldere toedeling van verantwoordelijkheden. Dat voorkomt meerwerk en klachten, stimuleert uitvoerend vakmanschap en nodigt uit tot mechanisch straatwerk waar vereist. Zelfsturend opdrachtnemerschap als resultaat, welke opdrachtgever wil dat niet?

Vergeleken met de erkenningsregeling voor het bestratingbedrijf (SEB) is toetsing aan de BRL 9334 verdergaand en staan er bovendien sancties op het niet voldoen aan de voorwaarden. Een papieren werkelijkheid? Neen! En zeker niet in het licht van de in 2018 in werking tredende Wet kwaliteitsborging. Daarin is privaat toezicht - en de zekerheid vooraf dat proces en product zijn zoals overeengekomen - het nieuwe normaal.

Kiezen voor de BRL Straatwerk is daarom kiezen voor de goede weg!

Ewald van Hal is bestuurslid van NVTB

Agenda

 

   

Dinsdag 3 december was er weer een nieuwe editie van 
Bouwpoort in Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens de druk-
bezochte bijeenkomst zijn sprekers en deelnemers, onder 
leiding van dagvoorzitter Marnix Norder, in gesprek gegaan
over versnellen en opschalen in de bouwsector.

Lees meer >>

    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Woningnood als verdienmodel

Er is woningnood of op z’n minst schaarste aan betaalbare woonruimte. Schaarste werkt prijsopdrijvend en lokt creatieve oplossingen uit. Bij woningkoop was dat vroeger economisch eigendom, tegenwoordig is het ‘ground as a service’. Lees mee: ‘jij koopt de stenen, met een hypotheek, en wij kopen de grond. Het geeft lagere maandlasten en je kunt je een iets duurder huis veroorloven’. Wordt dure nieuwbouw voor woonconsumenten betaalbaarder als het anderen een verdienmodel oplevert? Wie houdt toezicht?

Lees meer...

Het recht om uit te dagen

Het is de eerste volle werkweek van een nieuw jaar, de tijd van nieuwjaarsrecepties met nieuwjaarstoespraken. Er wordt gedronken op vertrouwen in de toekomst en de stevige uitdagingen in het verschiet. Het wetsvoorstel om uit te mogen dagen geeft daaraan onverwacht perspectief.

Lees meer...