Smaller Default Larger

’n Massa schade

Een juridische column op de dag van landelijke verkiezingen nodigt uit tot een passend onderwerp. Dat kan de uitspraak van de Rechtbank Assen zijn. Op eis van 127 Groningse inwoners acht deze de NAM aansprakelijk voor immateriële schade door psychisch leed als gevolg van de aardbevingen. In termen van persrechter Biesma: ''Naast scheuren in de huizen is ook sprake van scheuren in de ziel.''

Vraag is waarom in deze zaak werd gekozen voor 127 individuele eisen door gedupeerde Groningse inwoners en niet voor toepassing van het collectief actierecht (art 3:305a BW). Dat laatste gebeurde wel in de zaak van Stichting WAG tegen de NAM over de waardevermindering van onroerend goed door aardbevingen.

Het collectief actierecht betreft een door een stichting of vereniging uit eigen naam ingediende rechtsvordering namens een groep benadeelden met een gemeenschappelijk belang. Het biedt een efficiënte en effectieve rechtsbescherming tegen de aantasting van belangen die een groep gedupeerden gezamenlijk deelt. Bij de rechter kan dan van alles worden geëist, maar geen financiële schadevergoeding. Dat kan wel via de Wet Collectieve Afhandeling Massaschade (WCAM). Deze biedt de mogelijkheid tot collectieve schadevergoeding. Bovendien kan de rechter deze verbindend verklaren voor de gehele groep gedupeerden.

Het collectief actierecht wentelt zich in groot succes. Zo zeer zelfs, dat het Kabinet in november 2016 bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Collectieve Schadevergoedingsactie indiende. Doel is zuiverheid van massaclaims, het bevorderen van één regime voor alle collectieve acties en het efficiënter regelen van de vergoeding van massaschades. Een maand later al vond de Tweede Kamer het wetsvoorstel politiek voldoende behandeld. 

De door de Rechtbank Assen voor (ook) immateriële schade aansprakelijk gestelde NAM kwam er niet met toepassing van het collectief actierecht. Na raadpleging van het vonnis is dat te begrijpen. Maar het zou evenzeer zijn te begrijpen indien de door de overheid zo bejubelde efficiency en effectiviteit van de collectieve afwikkeling van massaschade ook op de Groningse aardbevingsschade betroken zou worden. Dat kan in geld maar ook in natura. Na de verkiezingen van vandaag een mooie opdracht voor de nieuwe Tweede Kamer!

Ewald van Hal is bestuurslid van NVTB

Agenda

 

   

Dinsdag 3 december was er weer een nieuwe editie van 
Bouwpoort in Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens de druk-
bezochte bijeenkomst zijn sprekers en deelnemers, onder 
leiding van dagvoorzitter Marnix Norder, in gesprek gegaan
over versnellen en opschalen in de bouwsector.

Lees meer >>

    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Woningnood als verdienmodel

Er is woningnood of op z’n minst schaarste aan betaalbare woonruimte. Schaarste werkt prijsopdrijvend en lokt creatieve oplossingen uit. Bij woningkoop was dat vroeger economisch eigendom, tegenwoordig is het ‘ground as a service’. Lees mee: ‘jij koopt de stenen, met een hypotheek, en wij kopen de grond. Het geeft lagere maandlasten en je kunt je een iets duurder huis veroorloven’. Wordt dure nieuwbouw voor woonconsumenten betaalbaarder als het anderen een verdienmodel oplevert? Wie houdt toezicht?

Lees meer...

Het recht om uit te dagen

Het is de eerste volle werkweek van een nieuw jaar, de tijd van nieuwjaarsrecepties met nieuwjaarstoespraken. Er wordt gedronken op vertrouwen in de toekomst en de stevige uitdagingen in het verschiet. Het wetsvoorstel om uit te mogen dagen geeft daaraan onverwacht perspectief.

Lees meer...