Smaller Default Larger

Politiek blij met Nationaal Stimuleringspakket Woningmarkt

Vijftien brancheorganisaties en een hoogleraar lanceerden woensdag 26 september een plan om de woningmarkt op korte termijn aan te jagen.

Lees meer...

NVTB steunt het Nationaal Stimuleringspakket Woningbouw

Nieuwegein, 27 september 2012

Mede namens het Nederlands Verbond Toelevering Bouw is gisteren een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een oproep om op korte termijn concrete maatregelen te nemen om de woningmarkt weer op gang te krijgen. Eén van de voorgestelde maatregelen is een premie op energieneutrale nieuwbouw. Uit eerder onderzoek in opdracht van NVTB en HIBIN is gebleken dat een dergelijk premie goed kan werken en zich snel terugverdiend. Andere voorgestelde maatregelen uit het Nationale Stimuleringspakket leiden ertoe dat het kopen van een woning weer aantrekkelijker wordt.

Het Nationaal Stimuleringspakket Woningbouw wordt gesteund door een brede bouwcoalitie van onder meer de AFNL, BNA, Bouwend Nederland, FOSAG, HIBIN, IVBN, NEPROM, NLingenieurs, NVB, NVTB, VvE Belang en de vakbonden CNV en FNV Bouw.

Vorige maand heeft topman Piet van Moerland van de Rabobank gewaarschuwd dat we door het stilvallen van de woningnieuwbouw op termijn afstevenen op een nieuwe woningnood. Het NVTB ziet goede mogelijkheden voor grootschalige vervangende duurzame nieuwbouw in naoorlogse wijken.

Lees meer...

Twee Dingen

Twee dingen zijn er nodig om de bouw- en maakindustrie en daarmee de Nederlandse economie er bovenop te helpen. De Nederlandse overheid moet investeren in duurzame woningbouw ter vervanging van gedateerde en verpauperde gebouwen en onderhoud en renovatie moeten naar het lage BTW-tarief. Als het nieuwe kabinet dat goed begrijpt gaan we een zonnige toekomst tegemoet.

Lees meer...

Agenda

 

   

Dinsdag 3 december was er weer een nieuwe editie van 
Bouwpoort in Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens de druk-
bezochte bijeenkomst zijn sprekers en deelnemers, onder 
leiding van dagvoorzitter Marnix Norder, in gesprek gegaan
over versnellen en opschalen in de bouwsector.

Lees meer >>

    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Het recht om uit te dagen

Het is de eerste volle werkweek van een nieuw jaar, de tijd van nieuwjaarsrecepties met nieuwjaarstoespraken. Er wordt gedronken op vertrouwen in de toekomst en de stevige uitdagingen in het verschiet. Het wetsvoorstel om uit te mogen dagen geeft daaraan onverwacht perspectief.

Lees meer...

Land in de knel

Het is een dikke week na de stikstofbrief van het Kabinet. Geen deugdelijk juridisch raamwerk om de stikstofcrisis finaal op te lossen. Wel alvast drie maatregelen die ‘stikstofruimte’ opleveren: snelheidsverlaging, voermaatregelen en een saneringsregeling varkenshouderij. Zijn deze maatregelen passend en houdbaar binnen de Vogel- (soorten) en Habitat (leefgebieden)richtlijn, basis voor het nationale Natura2000 natuurbeleid?

Lees meer...