Smaller Default Larger

Naar het zich nu laat aanzien wordt per 1 januari 2013 bij elke nieuwbouwaanvraag gevraagd naar een milieuprestatieberekening van het gebouw (woningen en kantoren van meer dan 100 m2). Op basis van het ontwerp berekent de freetool wat de CO2-uitstoot is door het gebruik van bouwmaterialen en in hoeverre wordt bijgedragen aan het milieucriterium uitputting grondstoffen. Hierbij wordt de hele levenscyclus van het gebouw in ogenschouw genomen. Vooralsnog worden er geen grenswaarden gesteld in het Bouwbesluit, wel zal een bewijs worden gevraagd van de milieuprestatieberekening.

De milieuprestatieberekening (MPG) is complementair met de energieprestatie-berekening (EPG) die per 1 juli van dit jaar de oude energieprestatienorm (EPN) zal vervangen. De tool maakt gebruik van de bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) ondergebrachte Nationale Milieu Database.

De branches en toeleveranciers aangesloten bij NVTB en MRPI streven naar eenduidige en gevalideerde milieu-informatie van materialen en produkten. De MRPI Freetool Milieu Prestatie Gebouwen draagt hier aan bij.

NVTB en MRPI gaan in nauwe samenwerking met afnemers en producenten van bouwmaterialen werken aan een verdere verbetering van de milieuprestatie van gebouwen.

Het NVTB werkt aan een duurzame en innovatieve bouwsector en anticipeert op Europees beleid en Europese regelgeving. Steeds vaker worden bedrijven gevraagd naar de CO2 prestatie van hun onderneming en product en ‘resource-efficiency’ is door Europa benoemd tot één van de zeven flagships. Europa wil voorop lopen in slim en duurzaam grondstoffengebruik.

Agenda

 

   

Dinsdag 3 december was er weer een nieuwe editie van 
Bouwpoort in Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens de druk-
bezochte bijeenkomst zijn sprekers en deelnemers, onder 
leiding van dagvoorzitter Marnix Norder, in gesprek gegaan
over versnellen en opschalen in de bouwsector.

Lees meer >>

    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Woningnood als verdienmodel

Er is woningnood of op z’n minst schaarste aan betaalbare woonruimte. Schaarste werkt prijsopdrijvend en lokt creatieve oplossingen uit. Bij woningkoop was dat vroeger economisch eigendom, tegenwoordig is het ‘ground as a service’. Lees mee: ‘jij koopt de stenen, met een hypotheek, en wij kopen de grond. Het geeft lagere maandlasten en je kunt je een iets duurder huis veroorloven’. Wordt dure nieuwbouw voor woonconsumenten betaalbaarder als het anderen een verdienmodel oplevert? Wie houdt toezicht?

Lees meer...

Het recht om uit te dagen

Het is de eerste volle werkweek van een nieuw jaar, de tijd van nieuwjaarsrecepties met nieuwjaarstoespraken. Er wordt gedronken op vertrouwen in de toekomst en de stevige uitdagingen in het verschiet. Het wetsvoorstel om uit te mogen dagen geeft daaraan onverwacht perspectief.

Lees meer...